Wskazówki dotyczące sadzenia krzewów żywopłotowych

Ogólne wskazówki dotyczące sadzenia krzewów żywopłotowych

Przed sadzeniem krzewów gleba wymaga odpowiedniego przygotowania. Polega ono na wykopaniu rowka na całej długości oraz na spulchnieniu głębszych warstw gleby. Do wyjętej ziemi należy dodać kompostu, a jeżeli jest mało żyzna, to wzbogacić ją nawozami organicznymi. Iglaki lubią glebę lekko kwaśną lub kwaśną. Można to osiągnąć przez dodanie do ziemi, którą zasypuje się rowek, nieodkwaszonego torfu lub kompostu liściowo-korowego; pod jedną roślinę wystarczy jedna pełna łopata.

1.    Przed sadzeniem należy skrócić korzenie o-raz pędy krzewów o jedną trzecią długości (pędy ligustru i podobnie silnie rosnących krzewów skraca się o dwie trzecie ich długości). Na krzewach liściastych i iglastych sadzonych z bryłą korzeniową skraca się o jedną trzecią tylko pędy nierozgałęzione. Rośliny sadzi się o kilka centymetrów głębiej, niż rosły w szkółce.

2.    Jeśli na skutek dłuższego transportu rośliny są przesuszone, należy je włożyć do wody przynajmniej na kilka godzin, a mogą w niej pozostać nawet do trzech dni. W ten sposób można uratować rośliny uszkodzone.

3.    Zaraz po posadzeniu konieczne jest obfite podlanie krzewów wodą, potem wystarczy podlewać je tylko w razie długotrwałej suszy — także obficie.

4.    Wskazane jest ściółkowanie powierzchni ziemi liśćmi, słomą, ściętą trawą lub innymi materiałami, zwłaszcza w pierwszym roku po posadzeniu. Zwiększa to wilgotność gleby, ogranicza wzrost chwastów i stymuluje życie w glebie.

Zakładanie żywopłotu formowanego

Także w tym wypadku należy przestrzegać prawa sąsiedzkiego, które nie dotyczy dróg publicznych. Jeżeli żywopłot wysokości 2 m ma po cięciu około 1 m szerokości, odległość od granicy może wynosić około 0,7 m. Żywopłot niższy i węższy może znajdować się bliżej granicy działki. W żywopłocie formowanym krzewy sadzi się w zasadzie także jednorzędowo. Kupowane sadzonki krzewów silnie rozgałęziających się, np. ligustru, powinny mieć kilka silnych bocznych pędów. Odległość krzewów w rzędzie zależy od wielkości roślin.