Większy ogród z sadzawką

ogród z sadzawkąWiększy ogród z sadzawką

Ogród ten ma powierzchnię 1280 m2, przy czym teren charakteryzuje się lekkim spadkiem w kierunku południowym. Przy urządzaniu tego ogrodu zwrócono większą uwagę na jego walory ozdobne niż użytkowe (patrz rysunek). Z domu i tarasu roztacza się widok na duży trawnik, aż do sadzawki położonej w dolnej części ogrodu. Z ziemi wykopanej przy budowie sadzawki usypano od strony południowej lekkie wzniesienie, na którym posadzono niewielkie samotne drzewo, np. klon (Acer rufinerve) lub czeremchę (Prunus padus 4Wateren’), a kwitnące krzewy tworzą wyraźne zamknięcie ogrodu. Od strony wschodniej ogród jest otoczony swobodnie rosnącym żywopłotem, składającym się z 4—5 gatunków krzewów, a od strony zachodniej żywopłotem ciętym. Na wydłużonej rabacie bylinowej znajduje się drzewo owocowe (mirabelka lub jabłoń) i kilka zwartych krzewów ozdobnych. Na końcu tej rabaty rosną zioła wieloletnie. Wzdłuż drogi można posadzić rząd krzewów jagodowych. Przed frontową częścią domu rosną trzy małe drzewa ozdobne i grupy wyższych bylin. Wąski pas ziemi przy południowej ścianie budynku można obsadzić wysmukłymi trawami lub wrzoścami. Na małej skarpie wzdłuż murku tarasowego rosną róże, otoczone niskimi bylinami. Pergolę obsadzono pnączami, dla których już podczas budowy pozostawiono 2—3 otwory w płycie tarasu.

Wreszcie sadzawkę trzeba ożywić roślinami wodnymi i bagiennymi, na co pozwala jej zróżnicowana głębokość.

Na zakończenie jeszcze kilka uwag o ścieżkach, murkach, pergoli itp. Plac przed garażem i główną ścieżkę do domu można utwardzić płytami betonowymi, natomiast mniejsze ścieżki, np. w warzywniku, można pokryć mieszanką żużlu z gliną, piaskiem lub żwirem. Taras oraz prowadzącą do niego ścieżkę najlepiej wyłożyć kamiennymi płytami. Murek otaczający taras winien mieć około 45 cm wysokości. Zarówno murek Jak i prowadzące na taras schody powinny być zbudowane z materiału podobnego do płyt tarasowych. Ścieżkę prowadzącą do stawu też można utwardzić lub wysypać tym samym materiałem co ścieżkę w warzywniku.

Pergolę najlepiej zbudować z dobrze zaimpregnowanej kantówki. Od strony drogi nie przewidziano płotu, można go natomiast zbudować od strony zachodniej ze sztachet wysokości 90 cm, z małą furtką. Będzie on zarazem osłoną przed kurzem i spalinami. Także w tylnej części ogrodu, gdzie znajduje się pryzma kompostowa i grządki warzywne, może być odgrodzenie, np. drewnianym płotem w formie kratownicy, wysokości 1,2—1,6 m. Ławka nad stawem również powinna być z drewna.

Wyżej podane wskazówki należy traktować jako przykłady rozwiązań. Ich realizacja zależy głównie od upodobań i możliwości finansowych właściciela ogrodu.