Teren pod składowiska

img27Teren pod składowiska. Pod zwały węgla pod gołym niebem należy wybrać teren położony z dala od źródeł ciepła (kotłownie, rurociągi pary itp.); w miarę możności należy zadbać, aby zwały węgla miały naturalną lub sztuczną osłonę od strony najczęściej wiejących wiatrów. Teren pod składowiska powinien być suchy i posiadać możliwości odpływu wody opadowej, a to w celu uniknięcia podmywania zwałów. Osuszenia można dokonać przez zdrenowanie lub wykonanie rowów do spływu wody. Podłoże składowiska powinno być twarde: betonowe, brukowane lub co najmniej wałowane. Należy usunąć z powierzchni rośliny oraz odpadki papieru, pakuł, drewna itp. Powierzchnia podłoża powinna być wolna od wystających z podłoża przedmiotów i powinna posiadać spadek co najmniej 3°.