Urządzenia do produkcji rozsady

inspektyUprawę większości gatunków warzyw można prowadzić od początku na polu. Jednak rośliny o długim okresie wegetacji i dużych wymaganiach cieplnych wysiane na polu nie kwitłyby i nie dojrzewały w naszym klimacie lub dojrzewały dopiero późną jesienią. Takie rośliny uprawia się z rozsady, pod osłonami ze szkła lub folii.

Produkcja rozsady wymaga bardzo dobrych warunków świetlnych i odpowiedniej dla różnych gatunków temperatury. Spełnienie tych wymogów jest bardzo trudne w warunkach mieszkaniowych. Wysiewanie nasion i ustawianie skrzynek nawet na najbardziej nasłonecznionym, południowym oknie nie przynosi dobrych efektów. Wyrosłe w tych warunkach rośliny są wiotkie, jasnozielone, cykl ich uprawy trwa zbyt długo, słabo przyjmują się i w rezultacie, mimo starannej uprawy, po wysadzeniu do gruntu plon jest niski. Jeśli nie dysponuje się inspektem lub tunelem foliowym, lepiej jest kupić gotową rozsadę, wyprodukowaną w szklarni, krępą, ciemnozieloną, młodą i dobrze odżywioną.

Do niedawna najszerzej stosowanymi urządzeniami do produkcji rozsady były inspekty – skrzynie przykryte oknami. Są one ustawiane na powierzchni gruntu na stałe lub przenoszone na kolejne miejsca uprawy (tzw. skrzynie wędrowne). Zagłębienie skrzyni w ziemi znacznie ogranicza straty ciepła. W zależności od budowy wyróżnia się inspekty jednospadowe i dwuspadowe. Inspekty jednospadowe mają okna nachylone w jednym kierunku, najlepiej na południe, dzięki czemu szybko nagrzewają się, ale jednocześnie szybko ochładzają. Korzystniejsze warunki cieplne panują w inspekcie dwuspadowym, którego okna zwrócone są na wschód i na zachód – nagrzewa się on wolniej, lecz dłużej utrzymuje się w nim ciepło.