Kominek projekt

Rys. 1. Kominek wybudowany w sposób podany w tekście. Pomieszczenie, w którym znajduje się kominek, ma powierzchnię 72 m2. Komin był stawiany razem z kominkiem i ma 6,5 m wysokości. Rura azbestocementowa 020 cm wystaje 50 cm ponad grzbiet dachu