Skład gleby

skład wierzchniej warstwy gleby łąkowejSkład gleby

Na rysunku (wg Schroedera 1978) przedstawiono skład wierzchniej warstwy gleby łąkowej.Widać, żc większą jej część stanowią składniki mineralne. Woda glebowa zawiera rozpuszczone w niej sole i śluzy, podobnie jak woda morska, i umożliwia życie organizmów glebowych. Powietrze glebowe różni się nieco od atmosferycznego i swym składem przypomina powietrze wydychane przez nas. Zawiera ono mniej tlenu (poniżej 20%), a więcej dwutlenku węgla (ponad 0,2%). Mniejszą część fazy stałej gleby stanowi materia organiczna, której zawartość w glebach mineralnych wynosi od 1 do 10%, w glebach bagiennych natomiast może dochodzić aż do 100%. Omawiana gleba łąkowa zawiera 5% materii organicznej, podobnie jak dobra gleba ogrodowa. Zawartość próchnicy istotnie wpływa na jakość gleby.