Krzyżowe

Krzyżowe

Rośliny tej wielogatunkowej rodziny odznaczają się dużą żywotnością. Należy do niej większość roślin ruderalnych. Jeśli w wyniku zabiegów hodowlanych uda się połączyć i utrwalić korzystne cechy tych roślin, to otrzymamy nowe, cenne odmiany pastewne i na zielony nawóz. Rośliny …

Strączkowe

Strączkowe

Rząd ten obejmuje około 12 000 gatunków. Najliczniejszą rodziną tego rzędu są motylkowate (Papilionaceae). Mają one zdolność wiązania wolnego azotu, bezbarw nego i bezwonnego gazu, którego zawartość w powietrzu wynosi około 78%. Wiązanie azotu jest możliwe dzięki bakteriom brodawkowym …

Nawozy zielone

Nawozy zielone

Stosując nawozy zielone możemy zwiększyć zawartość materii organicznej i pobudzić życie w glebie. W tym celu uprawiamy określone rośliny, które kosimy najczęściej przed pełnią kwitnienia i przyorujemy jeszcze świeże lub lekko przywiędnięte.

Nawozy zielone odgrywają bardzo ważną rolę …

Biodynamiczne preparaty kompostowe

Biodynamiczne preparaty kompostowe

Poznaliśmy zasady przygotowywania kompostu oraz przebieg ważnych procesów zachodzących w pryzmie kompostowej. Wybór zacienionego miejsca oraz dobór właściwych materiałów pozwalają na rozwój pożytecznej flory i fauny.

Omówimy teraz znaczenie biodynamicznych metod dla przebiegu procesów rozkładu w pryzmie …

Szczegółowe wskazówki dotyczące zakładania i pielęgnowania pryzmy kompostowej

Szczegółowe wskazówki dotyczące zakładania i pielęgnowania pryzmy kompostowej

Proces rozkładu przebiega prawidłowo, gdy kompostowany materiał nie jest ani za wilgotny, ani za suchy. Najodpowiedniejsza zawartość wody wynosi 50—60% (ze ściśniętego w ręce materiału nie kapie woda). Zbyt wysuszony kompost polewa …

Materiał kompostowy

Materiał kompostowy

Trociny, stare siano lub liście zawierają związki bogate w węgiel (C). Odpady kuchenne, świeża trawa lub rośliny skoszone na zielony nawóz są bogatsze w białko, czyli zawierają więcej azotu (N). Stosunek C:N w dobrym kompoście powinien być jak …

Przygotowanie kompostu

Przygotowanie kompostu

W ogrodnictwie ogromne znaczenie ma właściwe przygotowanie kompostu. Ogrodnik ma do dyspozycji wiele różnych resztek roślinnych i odpadów, które po przekompostowaniu staną się żyzną ziemią. Nie wszystkie jednak odpady można traktować jednakowo, np. z odpadami kuchennymi postępujemy inaczej …