Określanie żyzności gleby

Określanie żyzności gleby

Możliwości uprawowe zależą od różnych czynników, które powinniśmy jak najdokładniej poznać. Najpierw trzeba ustalić usytuowanie terenu, wysokość nad poziomem morza, ilość opadów, temperaturę, rodzaj skały macierzystej, typ, rodzaj i strukturę gleby. Możemy to bez większych trudności zrobić …

Gruzełki i pory w glebie

Gruzełki i pory w glebie

Na skutek działalności organizmów glebowych i różnych procesów chemicznych (szczególnie w obecności jonów wapnia) poszczególne składniki gleby, jak cząstki kwarcu, związków krzemu, koloidy ilaste i próchniczne, łączą się w tzw. gruzełki glebowe. Lepiszczem są substancje …

Ił i próchnica

Ił i próchnica

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż z organizmów żywych w wyniku rozkładu powstają związki organiczne, a z nich — nieorganiczne; ze skał w procesie wietrzenia powstaje materiał drobnoziarnisty, który rozpada się na coraz mniejsze cząstki, aż do …

Skład gleby

skład wierzchniej warstwy gleby łąkowejSkład gleby

Na rysunku (wg Schroedera 1978) przedstawiono skład wierzchniej warstwy gleby łąkowej.Widać, żc większą jej część stanowią składniki mineralne. Woda glebowa zawiera rozpuszczone w niej sole i śluzy, podobnie jak woda morska, i umożliwia życie organizmów glebowych. Powietrze glebowe …

Od ogrodu do krajobrazu

Mimo iż nasz ogród otoczony jest żywopłotem, stanowi integralną część otaczającego krajobrazu. Poznanie otoczenia pomoże nam lepiej zrozumieć procesy zachodzące w ogrodzie. Ogród jest częścią składową krajobrazu, który tworzą nic tylko niziny, pagórki, doliny i góry, lecz także roślinność pól …