Wietrzenie skał a rodzaje gleby

Wietrzenie skał a rodzaje gleby

Jak powstaje gleba? Rozważmy to na prostym przykładzie z terenu górzystego. Najpierw pęka powierzchnia skał: potem pod wpływem wnika-jącej do szczelin wody, która zamarza, odpryskują odłamki. W rzekach górskich wskutek …

Od ogrodu do krajobrazu

Mimo iż nasz ogród otoczony jest żywopłotem, stanowi integralną część otaczającego krajobrazu. Poznanie otoczenia pomoże nam lepiej zrozumieć procesy zachodzące w ogrodzie. Ogród jest częścią składową krajobrazu, który tworzą nic tylko niziny, pagórki, doliny i góry, lecz także roślinność pól …

O glebie

Powierzchnia naszej planety pokryta jest cienką, żywą powłoką, którą nazywamy glebą. Graniczy ona ze skałą macierzystą od dołu, a od góry z atmosferą. Gleba i rośliny, a wraz z nimi zwierzęta i ludzie mogą żyć tylko tam, gdzie współistnieją odpowiednie …

Sąsiedzi

Sąsiedzi

Radość z pięknego i właściwie urządzonego terenu nie powinna się ograniczać tylko do własnego ogrodu. Trzeba się także liczyć z sąsiadami. Piękne i harmonijne krajobrazy ogrodowe powstaną w wyniku współdziałania osób o wspólnych zapatrywaniach i zainteresowaniach. Takie zakładanie ogrodu, …

Owce w ogrodzie

Owce w ogrodzie

Wiele osób  zmienia miejsce zamieszkania i przeprowadza się z dużych miast na wieś, gdzie działki są większe. Jeżeli w pobliżu znajduje się łąka lub pastwisko, niektórzy decydują się na chów owiec mlecznych, dawniej chętnie trzymanych w małych …

Pszczoły w ogrodzie

Pszczoły w ogrodzie

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu każdy rolnik miał własne pszczoły, które należały do inwentarza, jak wszystkie inne zwierzęta. Zapalonymi pszczelarzami byli księża i nauczyciele wiejscy. Z ich wiedzy korzystała okoliczna ludność, dowiadując się m.in. o tym, że urodzaj …

Ptaki w ogrodzie

Ptaki w ogrodzie

W okresie zimowym wiele osób karmi ptaki w pobliżu swojego domu, na balkonie lub na oknie. Szczególnie dzieciom należy umożliwić karmienie ptaków, gdyż obserwowanie ich z bliska sprawia wiele radości. Pomyślmy o ruchliwych sikorkach, gilach z czerwono …

Pergola

Zielona altana

Jeśli pozwalają na to warunki, w żywopłocie można urządzić przytulne miejsce do wypoczynku — naprawdę piękną zieloną altanę. Bez większych trudności można ją uformować z takich drzew, jak lipa drobnolistna (Filia corda-ta), świdośliwa kanadyjska (Amelanchier canadensis) i dereń …

Formowanie żywopłotu

Formowanie żywopłotu

Rozróżnia się silne cięcie korekcyjne (żywopłoty formowane) i umiarkowane cięcie sanitarne (żywopłoty swobodne). Silne cięcie roślin liściastych wykonuje się kilkakrotnie w ciągu roku, co sprzyja lepszemu zagęszczaniu się żywopłotu. Po trzech latach zabieg ten wykonujemy już tylko raz …