Wapno chlorowane

Wapno chlorowane. Synonim: chlorek bielący. Symbol chemiczny: CaCl2-Ca(OCl). Otrzymuje się przez nasycenie wapna gaszonego chlorem. Jest to biały, miękki, higroskopijny proszek, wymagający przechowywania w miejscach suchych w szczelnie zamkniętych naczyniach. Powinien zawierać 25 do 40% chlorku aktywnego. Przez dłuższe magazynowanie traci czynny chlor, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu i pod działaniem światła. Zawartość chlorku wapnia powoduje zawilgocenie. W obrocie spotyka się wapno chlorowane zawierające 33 do 37% Cl2. W jednostkach wykonawstwa budowlanego stosuje się wapno chlorowane przeważnie do celów dezynfekcyjnych (kloaki na terenach placów budów, hotele robotnicze itp.. oraz woda pitna). Może być również stosowane przy domieszkach do zapraw tynkowych. Dystrybutorem jest B/Z Produktów Nieorganicznych. Opakowanie: beczki drewniane 100, 150, 200, 250 i 300 kg. Składowanie wapna chlorowanego wymaga stosowania wyjątkowych środków ostrożności. Beczki z produktem muszą mieć szczelne zaniknięcia. Przy przesuwaniu beczek winno’się unikać wstrząsów i przerzucania. Składować należy w miejscach zabezpieczonych pried wilgocią, przewiewnych, osłoniętych, z tym aby temperatura pomieszczenia nie przekraczała 20°C. Magazynier winien być zaopatrzony w respirator (maskę) oraz odzież ochronną i rękawice gumowe. Należy pilnować, aby wapno rozkładając się, nie ulegało samozapaleniu. W związku z tym należy je składować z dala od materiałów pędnych, smarów, farb olejnych, rozpuszczalników, gazów technicznych i innych łatwopalnych chemikali. Wapno, które uległo samozapłonowi, winno być gaszone przy pomocy ziemi i wody.