Ochrona roślin

nawozOprócz nawożenia podstawowego przed siewem czy sadzeniem, część nawozów azotowych (około połowy stosuje się wiosną, a drugą połowę w czasie wzrostu roślin) wnosi się w …