Ochrona roślin

nawozOprócz nawożenia podstawowego przed siewem czy sadzeniem, część nawozów azotowych (około połowy stosuje się wiosną, a drugą połowę w czasie wzrostu roślin) wnosi się w jednej lub kilku dawkach (po 1 …3 kg/100 m2) jako nawożenie pogłówne. Jest to stosowane szczególnie w uprawie warzyw kapustnych, ale z równym powodzeniem także w uprawie innych gatunków warzyw. Nawóz azotowy, najczęściej saletrę amonową (najlepsza byłaby saletra wapniowa), rozsypuje się ręcznie w międzyrzędziach lub dookoła roślin po 2…3 g na roślinę.
W uprawie warzyw wczesnych ważna jest znajomość sposobów ochrony roślin przed przymrozkami. Do najprostszych metod należy obsypywanie ziemią, np. główek kapusty tak, aby część liści była przykryta. Wysadzoną rozsadę nakrywa się kołpaczkami z papieru pergaminowego lub winiduru; jest to jednak bardzo pracochłonne. Bywa też stosowane odymianie przez spalanie chrustu, drewna, słomy albo zraszanie roślin. Na roślinach powstaje wówczas skorupa lodu, pod którą temperatura jest o kilka stopni wyższa niż na zewnątrz. Gdyby nie udało się ochronić roślin i uległyby przemarznięciu, trzeba przedłużać proces rozmarzania przez nakrywanie, żeby rozmarzały wolno i w ciemności, a nie na słońcu i pod wpływem gwałtownego wzrostu temperatury.