Montaż automatycznego napędu bramy cz.2

montaz napeduOto krótki opis najważniejszych czynności związanych z montażem. Najpierw poproszono o radę fachowca, który obejrzał usytuowanie bramy i wstępnie określił rodzaj napędu, gdyż wybiera się go w zależności od wielkości bramy, ciężaru, rodzaju wypełnienia itp. Dysponując tymi informacjami zlecono specjalistycznej firmie wszystkie czynności związane z instalacją napędu, jego prawidłowego zaprogramowania i uruchomienia całości.

1. W przypadku bramy dwuskrzydłowej należy założyć rurkę osłonową pomiędzy słupami, przez którą zostanie poprowadzony….
2. …kabel. Na słupach mocuje się – w zależności od sytuacji – kątowniki montażowe przeznaczone do jednostki napędowej.
3. Element napędowy dostarczany jest przez producenta w całości i wystarczy go tylko założyć na łączniku, pamiętając o tym, by silnik był…
4. …zwrócony ku górze. Nakrętkę samozakleszczającą należy tak dokręcić, aby napęd mógł się swobodnie obracać.
5. Pracownik zajmujący się montażem wytycza teraz miejsce zamocowania zabieraka skrzydła bramy. Trzeba uwzględnić przy tym dane zawarte w instrukcji oraz stopień otwarcia bramy.
6. Uchwyt mocowany jest do blachy skrzydła, nieznacznie powyżej obramowania bramy. Przez wywiercone otwory przechodzą dwie śruby, przykręcone nakrętkami od wewnątrz.
7. Po zdjęciu osłony z cięgna napędu zakłada się jego końcówkę na przymocowany do bramy łącznik. Oba elementy zostały skręcone śrubą z nakrętką zabezpieczającą.
8. Do zamocowania skrzynki sterownika należy wybrać blisko położone miejsce, po wewnętrznej stronie ogrodzenia. Tutaj zamocowano ją na szerokim słupie bramy.

Próbnego sprawdzenia dokonano jedynie na prowizorycznym podłączeniu elektrycznym,   gdyż fachowe wykonanie całej instalacji elektrycznej musi być dokonane przez kompetentnego elektryka. Jedynie wszystkie prace przygotowawcze z tym związane zostały poczynione we własnym zakresie. Tak więc założono rurkę osłonową wraz z kablem pomiędzy słupami bramy (w naszym przypadku każde skrzydło ma zamontowane oddzielny napęd) oraz przygotowano podłączenie do załącznika na terenie posesji (poprowadzono kabel w osłonie i zamontowano załącznik).

Jeśli chodzi o samą funkcję załączenia i wyłączenia: tego rodzaju napęd bramy nie może być uruchamiany jedynie pilotem, konieczna jest dodatkowa instalacja załączników. Do wyboru jest kilka wariantów. Trzeba zapewnić możliwość otwarcia bramy od wewnątrz także wtedy, gdy nie ma samochodu ani pilota. W tym celu założono na ścianie domu dwa zwykłe, zewnętrzne załączniki natynkowe: jeden służy do otwarcia tylko jednego skrzydła (jeżeli trzeba przejść lub wyjechać na przejażdżkę rowerową), drugi służy do otwarcia obydwu skrzydeł bramy. Załączniki są podłączone do jednostki sterującej przewodem 24 V.