Montaż automatycznego napędu bramy cz.3

elektryka bramy9. Po zdjęciu pokrywy ze skrzynki przystąpiono do jej mocowania i prac związanych z podłączeniem. Wodoszczelna obudowa dobrze chroni podzespoły elektroniczne.
10. Na śrubach nastawczych można teraz dokładnie ustalić pozycję wyłącznika krańcowego. Brama powinna się tak zamykać, aby przylegała do zderzaka z lekkim naciskiem.
11. Powyższe czynności muszą być wykonane także przy drugim skrzydle bramy. Po wielokrotnym sprawdzeniu funkcji zamykania i otwierania bramy ustala się ostateczną pozycję krańcową.
12. Antenę prętową przykręcono do kątownika montażowego. Przed ostatecznym zamocowaniem anteny, przetestowano jej wysokość i pozycję na słupie bramy.
13. Kolejna czynność to podłączenie napędów do mechanizmu sterującego. Lewy, szary kabel stanowi podłączenie do lewego napędu, a drugi do prawego.
14. Czarny kabel po lewej został już wcześniej przygotowany przez właściciela posesji celem podłączenia do sieci. Zawarty w dostawie kabel (zwinięty na ziemi) nie jest potrzebny.
15. Teraz można podłączyć kabel antenowy do odbiornika sygnału. Przewód antenowy zostaje poprowadzony poprzez otwór w dolnej części obudowy.
16. Podłączony odbiornik sygnału zostaje umieszczony w przewidzianym dla niego miejscu. Czarny kabel prowadzi do anteny. Po założeniu odbiornik jest gotowy do pracy.
17. Przy pomocy pilota dokonuje się proces programowania. Na odbiorniku sygnału wciska się odpowiedni przycisk kodujący -w trakcie tej czynności miga dioda sygnalizacyjna.
18. Jedna z możliwości ręcznego uruchomienia bramy z zewnątrz: wystarczy wybrać czterocyfrowy, tajny kod na klawiaturze i nacisnąć przycisk oznaczony dzwonkiem.

Z zewnątrz można otworzyć bramę albo poprzez uruchomienie załącznika kluczem (z możliwością wyboru dwóch funkcji) lub też można zainstalować załącznik cyfrowy z odpowiednim kodem. O ile do załącznika uruchamianego kluczem potrzebne jest doprowadzenie kabla, to załącznik kodowany nie wymaga doprowadzenia prądu. Polecenie uruchomienia bramy przesyłane jest zdalnie, dzięki temu załącznik tego typu może być umocowany w dowolnym miejscu. W naszym przypadku wybrano właśnie to ostatnie rozwiązanie z dwóch powodów: po pierwsze nie chciano, by dzieci biegały z kluczem zawieszonym na szyi, po drugie do przeprowadzenia kabla trzeba byłoby przewiercić betonowy słup zbrojony o grubości 40 centymetrów.

Przejdźmy teraz do montażu samego napędu. W zależności od wymiarów słupa, szerokości skrzydła bramy oraz kąta otwarcia mocuje się konsolę napędu na słupie bramy. Montaż na naszym obiekcie wymagał pewnej improwizacji, gdyż słupy są tu dość solidne. Do kątowników mocuje się teraz napędy po lewej i prawej stronie. Potem trzeba było pokonać dość istotny problem: prawidłowo wymierzyć i założyć okucie zabieraka na skrzydłach bramy. Zabierak powinien być zamontowany (przykręcony lub przy spawany) w takim miejscu, aby mógł dobrze przenosić siłę pociągową (rama, sztywna blacha itp.).

Dopiero teraz szuka się odpowiedniego miejsca dla jednostki sterującej – możliwie blisko napędu. W naszym przypadku można ją było założyć niewiele ponad ziemią, po wewnętrznej stronie słupa. Do jednostki sterującej doprowadzono odpowiednie kable, a następnie podłączono antenę prętową i założono odbiornik radiowy w przewidzianym dla niego miejscu. Pozycję anteny prętowej należy przetestować przed ostatecznym montażem, aby otrzymać możliwie optymalny odbiór. Chodzi o to, by brama otwierała się odpowiednio wcześnie, tak by można było wjechać samochodem bez zbędnego postoju.

Po zamontowaniu napędu nie należy zapomnieć o usunięciu lub otwarciu dotychczasowych zabezpieczeń bramy (rygle mocujące, zamek).