Łóżko obok wanny cz.2 Wykonanie ścianki

scianka stelaz1. Dolne profile są mocowane kołkami do podłoża. Przedtem oklejono jeszcze kształtownik od spodu paskiem izolacyjnym. Potem…
2. …zakłada się profile pionowe i stropowe, a następnie dodatkowe profile pionowe, które usztywniają podwójną konstrukcję ramową.
3. Metalowe elementy są wzajemnie łączone przy pomocy kleszczy zaciskowych, tworzących złącze kształtowe. Dzięki temu śruby nie są potrzebne.
4. Pustą przestrzeń pomiędzy płytami wykorzystano do poprowadzenia przewodów elektrycznych i doprowadzenia wody. Maty z wełny mineralnej pełnią rolę izolacji akustycznej.
5. Ściankę działową obudowano cementowymi płytami budowlanymi. Układanie rozpoczęto od dołu, sprawdzając płytę w poziomie i pionie. Małe kliny pozwalają…
6. …ustawić płytę. Następnie nawiercono otwory i przykręcono płyty do profili. Po odkurzeniu krawędzi płyty nakłada się warstwę kleju, który lepiej wiąże się z czystą powierzchnią.
7. Płyty w następnym rzędzie są przesunięte, aby spoiny się nie krzyżowały. Pionowa spoina musi znajdować się zawsze na profilu. Po przyłożeniu i dociśnięciu płyty…
8. …przykręca się ją do kształtownika. Do przycinania twardych płyt stosuje się diamentowy brzeszczot, a do wiercenia otworów ostrza z węglików spiekanych.
9. Jeżeli ścianka działowa zostanie później pokryta tynkiem szlachetnym, to wtedy po wyschnięciu kleju łączącego płyty nakłada się na nią masę…

Płyty mocowane są do metalowej konstrukcji od dołu do góry. Pierwszy rząd trzeba starannie wyrównać – w pionie i poziomie, podkładając ewentualnie małe kliny. Płyty są wzajemnie sklejane i przykręcane do metalowych profili. Pionowe łączenia płyt muszą przebiegać na profilach. W celu uniknięcia krzyżowania się spoin, poszczególne rzędy są wzajemnie przesunięte. Powierzchnię płyt, które nie są narażone na bezpośrednie działanie wody, wystarczy tylko zagruntować przed położeniem płytek i uszczelnić krawędź styku między podłogą i ścianą.