Własności trujące preparatów

Poza wymienionymi cechami dużą rolę odgrywa cena preparatów. Preparaty powinny być tanie, co daje się osiągnąć najskuteczniej przez zastosowanie do ich produkcji surowców odpadkowych. Przy omawianiu środków zabezpieczających drewno, i grzybobójczych należy podkreślić zagadnienie trujących własności preparatów. Moment ten posiada duże znaczenie przy wyborze odpowiedniego impregnatu zależnie od obiektu, który ma być odgrzybiony względnie zabezpieczony przed grzybem. Chodzi tutaj o selekcję (budynki mieszkalne, niemieszkalne, magazyny żywnościowe, zbożowe itp.). Np. preparaty produkowane na dwunitrofenolu zostały całkowicie wyłączone z budownictwa mieszkalnego ze względu na trujące działanie na organizmy wyższe. Mogą one być stosowane tylko; w przypadkach braku właściwego preparatu, w połączeniu jednak z innymi środkami. Toksyczność niektórych środków zabezpieczających i grzybobójczych wymaga zachowania środków ostrożności przez personel impregnujący lub odgrzybiający i ścisłego przestrzegania higieny osobistej (mycia rąk, ochrony oczu, twarzy itp.). Wiele środków uchodzących za wyjątkowo dobre impregnaty ma własności trucizn pokarmowych, przy stosowaniu których wymagane jest częste używanie mydła do rąk, zwłaszcza przed jedzeniem, unikanie rozpryskiwania przy impregnowaniu, noszenie odzieży ochronnej, częste pranie odzieży roboczej, unikanie wdychania par środków impregnacyjnych przez odpowiednie ustawienie się twarzą w kierunku wiejącego wiatru itp.