Zabezpieczenie drewna i murów

img20ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE DREWNO I MURY. W związku z zamierzeniami gospodarczych, idącymi w kierunku umasowienia impregnacji drewna i rozpowszechniania stosowania środków grzybobójczych i zabezpieczających drewno i mury produkcja tych środków ma duże perspektywy rozwojowe. Szczególne perspektywy ma produkcja impregnatów z surowców odpadkowych. Dokładnymi badaniami tych środków zajmuje się obecnie ITB. Środki te, zarówno wprowadzane obecnie do produkcji, jak i poprzednio wyprodukowane, otrzymają Tymczasowe Warunki Techniczne atesty), które zagwarantują odpowiednią i stalą, nie zmieniającą się ich jakość. Przykładowo można spośród nich wymienić: ;,Tetrol”, produkowany na odpadach pofenolowych, nadający się wyłącznie do zabezpieczania i nie stosowany do odgrzybiania; „Tetrolit”, produkowany również na surowcach odpadkowych, stosowany do odgrzybiania cegły rozbiórkowej zagrzybionej i o średnim stopniu zagrzybienia; „Murolit”, produkowany na odpadkach garbarskich, służący do odgrzybiania cegły przez dodanie rozcieńczonego do konsystencji roboczej koncentratu do wody zarobowej (zaprawy); „Anolit”, produkowany podobnie jak „Murolit”, służący do odgrzybiania drewna, wreszcie „Walbar”, produkowany z pofenolu, pojadający dużą siłę grzybobójczą.