Magazynowanie paliw stałych

5.1.2Jednostki wykonawstwa budowlanego zużywające węgiel i koks jako paliwa na cele energetyczne (sprzęt) lub opałowe, gromadzą w miarę zaleceń władz nadrzędnych względnie w miarę realizacji programu odbudowy zapasów na okres robót zimowych, większe ilości paliw …