Zalety i wady przydomowych ogrodów

Ogrody przydomowe mają szczególne zalety, gdyż wszystkie prace pielęgnacyjne można przeprowadzać w najkorzystniejszych terminach. Nie sprawia bowiem wówczas żadnych kłopotów stałe doglądanie inspektu; warzywa i owoce można zbierać w każdej chwili, gdy tylko są potrzebne w kuchni. Natomiast na działkach pracowniczych usytuowanych z dala od miejsca zamieszkania, często na peryferiach miasta bądź poza miastem, do których dojeżdża się tylko raz w tygodniu, nie zaleca się zakładania inspektu i tunelu foliowego. W takich warunkach trudno też sprostać niektórym wymaganiom związanym ze zbiorem, np. ogórki i truskawki powinny być w sezonie zbierane co 1 …2 dni. Znacznie mniejsze są również możliwości przechowywania warzyw świeżych przez okres zimy, gdyż niewielka piwnica pod altaną nie może pomieścić zapasów na potrzeby całej rodziny.
Uprawa ogrodnicza może jednak zagrażać człowiekowi, gdy jest narażona na wpływ zanieczyszczeń środowiska. Dotyczy to ogródków przydomowych i działkowych, usytuowanych w pobliżu dużych zakładów przemysłowych, składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, dużych ferm hodowlanych i szlaków komunikacyjnych. Poza prawnie ustalonymi strefami ochronnymi, wynoszącymi od 50 do 1000 m, stężenie substancji emitowanych przez te obiekty jest mniejsze, ale i tam mogą być one szkodliwe.
Niektóre aglomeracje miejskie wykazują tak duże zanieczyszczenie powietrza, gleby i roślin, że w całości kwalifikują się jako strefy ochronne.
Najbardziej rozpowszechnionym źródłem zanieczyszczeń są szlaki komunikacyjne. Znajdujące się w spalinach związki ołowiu bardzo silnie skażają kilkunastometrowej szerokości pasy wzdłuż jezdni; rosnące tam płody rolne nie nadają się do spożycia ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Przydrożne drzewa i krzewy hamują rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń; mimo tego zaleca się strefę ochronną szerokości 200 m.  Chęć wykorzystania każdego wolnego kawałka ziemi pod amatorską uprawę ogrodniczą może stać się niebezpieczna dla zdrowia ludzi, jeżeli w dalszym ciągu będą powstawały tzw. dzikie działki na terenach zanieczyszczonych. Obszary w zasięgu skażeń mogą być porośnięte wysoką roślinnością o funkcjach sanitarnych i izolacyjnych. W żadnym wypadku nie można uprawiać tam warzyw i owoców, a ponadto dłuższe przebywanie ludzi w strefach ochronnych jest niewskazane. Znajomość tych zagadnień jest ważna przy użytkowaniu ogrodów istniejących,zagrożonych,i zakładaniu nowych.