Giftige eigenschappen van preparaten

Naast de bovengenoemde kenmerken speelt de prijs van de preparaten een belangrijke rol. De voorbereidingen moeten goedkoop zijn, die het meest effectief kunnen worden bereikt door afvalstoffen te gebruiken bij de productie ervan. Bij het bespreken van houtbeschermingsmaatregelen, en fungiciden, moet de kwestie van giftige eigenschappen van preparaten worden benadrukt. Dit moment is van groot belang bij het kiezen van de juiste impregnering afhankelijk van het object, die moet worden gegast of beschermd tegen schimmel. Het gaat om selectie (residentiële gebouwen, niet-residentieel, voedsel magazijnen, granen etc.). Bijvoorbeeld. preparaten op basis van dinitrofenol zijn volledig uitgesloten van woningbouw vanwege hun giftige effect op hogere organismen. Ze kunnen alleen worden gebruikt; bij gebrek aan goede voorbereiding, echter in combinatie met andere maatregelen. De toxiciteit van sommige beschermingsmiddelen en fungiciden vereist voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen door personeel te impregneren of te ontsmetten en strikte naleving van persoonlijke hygiëne. (handen wassen, oogbescherming, gezicht, etc.). Veel middelen die als uitzonderlijk goede impregnaties worden beschouwd, hebben de eigenschappen van voedselvergiftigingen, bij gebruik waarvoor veelvuldig gebruik van handzeep vereist is, vooral voor het eten, vermijd spatten bij het impregneren, beschermende kleding dragen, veelvuldig wassen van werkkleding, Vermijd het inademen van dampen van impregneermiddelen in de richting van de wind enz..